Legia-grupa kolarska

Szkolenie sportowe i zakup sprzętu sportowego w ramach Programu “Klub” 2018. Dziękujemy za dotację!