REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO AMATORÓW MEM. ROMANA SIEMIŃSKIEGO

RACIĄŻ 2 MAJA 2016 R.

ORGANIZATOR:

Kub Kolarski Legia 1928„ 01 424 Warszawa ul. J. Waldorffa 29

Tel. 22 499 55 46, e-mail: legia.cycling@interia.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY: Starostwo Płońskie, Gmina Baboszewo .

CEL ZAWODÓW: promocja szlaków rowerowych na Mazowszu, popularyzacja kolarstwa, promocja i popularyzacja stylu życia.

MIEJSCE ZAWODÓW, BIURO, PROGRAM ZAWODÓW:

 • BIURO ZAWODÓW – Raciąż , ul. Parkowa 14 (Dom Kultury )
 • Start i meta pl. Mickiewicza.
 • PROGRAM ZAWODÓW:
  • 30 – 9.30     – akredytacja zawodników
  • 00              – start
  • 00 – 11.20  – przyjazd na metę amatorów
  • 30 – 13.00 – dekoracja zwycięzców

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mężczyźni: 13-17 lat; 18- 35; 36- 45; 46-50; 51-60; 61 i więcej
 • Kobiety 13-17 lat, 18 i więcej

DYSTANSE:

 • 3 rundy x 18,3 km –łącznie 54,9 km
 • 2 rundy x 18,3 km – łącznie 36,6 km; kategoria 13-17 lat (K+M)
 • MTB 2 rundy x 36,6 km.

UWAGA: Będzie możliwość udziału w wyścigu dla uczestników na rowerach MTB, kategorie OPEN w podziale na płeć. Wszyscy uczestnicy zawodów startują razem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W wyścigu udział może wziąć osoba spełniająca następujące warunki:

 • Dokona opłaty startowej w biurze zawodów lub dokona wpłaty na konto organizatora – Klub Kolarski Legia 1928, konto : 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200 (posiadać należy do wglądu dowód wpłaty), zarejestruje się w biurze zawodów i pobierze numer startowy.
 • Wypełni formularz zgłoszeniowy.
 • Udział mogą brać zawodnicy nie posiadający licencji bądź posiadający licencje amatorskie .
 • W wyścigu nie mogą wystartować zawodnicy z licencją profesjonalną grupy zawodowej, zarejestrowanej w UCI.
 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Naruszenie tego warunku spowoduje nie dopuszczenie do startu lub dyskwalifikację w czasie wyścigu.
 • Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 • Odmowa zawodnika na publikacje jego wizerunku oznacza rezygnację z udziału w wyścigu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom które nie ukończyły wyścigu, bądź nie stawiły się na start z przyczyn od organizatora niezależnych.
 • Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora i Sędziego Głównego.

OPŁATY STARTOWE:

 • W dniu zawodów w biurze – 40 zł
 • Wpłata na konto organizatora w terminie poprzedzającym zawody – 30 zł
 • Dla kategorii 13-17 lat (kobiet, mężczyźni) – 20 zł

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU:

 • Podczas wyścigu obowiązują przepisy PZKol.
 • Wszyscy uczestnicy startują razem.
 • Wyścig przeprowadzony zostanie na rundach wg opisów i schematów zamieszczonych na stronie internetowej, także w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Wyścig będzie się odbywać przy ruchu zabezpieczonym od czoła kolumny i zabezpieczeniach bocznych.
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez Policję, sędziów oraz obsługę techniczną i porządkową.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wjechania pojazdów z pól, dróg leśnych oraz zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki z winy uczestników wyścigu.
 • Wyniki wyścigu będą dostępne po jego zakończeniu w biurze wyścigu i na podanych stronach internetowych.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące wyników należy zgłaszać do Sędziego Głównego w ciągu 15 min po ogłoszeniu wyników.
 • Uczestnik odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń, zgodnie z opisem trasy i kategorii wiekowej.
 • Miejsce i czas będzie zarejestrowane przez foto- finisz i będzie do wglądu w sytuacjach spornych.
 • Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące pojedynczych zawodników. Dopuszcza się pojazdy organizatora i sędziów. Możliwa jest pomoc techniczna między zawodnikami.
 • Zawodnicy powinni jechać prawą stroną jezdni, zawodnicy jadący poza czołem kolumny muszą przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

NAGRODY:

Za miejsca 1-3 w każdej kategorii trofea sportowe.

KARY:

W przypadku naruszenia regulaminu Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary: upomnienie, dyskwalifikacja.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 • Zabezpieczona, oznakowana trasa.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Pomiar czasu, opracowanie wyników.
 • Serwis foto.
 • Nagrody w poszczególnych kategoriach zgodnie z regulaminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie wyścigu .
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i troskę o środowisko naturalne.
 • Zawodnik ma obowiązek zamocować numery startowe zgodnie z zaleceniem sędziów i organizatora. Numery startowe są zwracane po wyścigu.
 • Uczestnik wyścigu podpisując kartę zgłoszeniową i uiszczając opłatę startową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
 • Uczestnicy zawodów na rowerach MTB numery startowe mocują jak na maratonach. Pozostali na koszulkach. Uczestnicy Legia MTB Maraton mogą korzystać z numerów otrzymanych na maraton.

Szpital:

Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7.