Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

XVI MEMORIAŁ im. ROMANA SIEMIŃSKIEGO

2 MAJA 2015

REGULATION OF

THE 16th MEMORIAL OF ROMAN SIEMIŃSKI

02 May 2015 RACIĄŻ

 

 1. Organizator / Organisation

Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Romana Siemińskiego jest organizowany przez:

Klub Kolarski „Legia 1928” zgodnie z przepisami UCI i PZKOL.

Dyrektorem Wyścigu jest Marcin Wasiołek; tel. 501550 347

Adres organizatora: Klub Kolarski „Legia 1928”; 01-494 Warszawa ul. Waldorffa; tel. 22 499 55 46       e-mail: legia.cycling@interia.pl

Wyścig odbędzie się na dystansie 159,6 km. – 6 rund x 26,6 km.

The 16-th Memorial of Roman Siemiński is organised by: Klub Kolarski „Legia 1928” in accordance with UCI Regulations.

The Race Director: Marcin Wasiołek, phone: +48 501 550 347

The Organizer`s address: 01-494 Warszawa, J.Waldorffa Street 29 phone no. 0048 22 499 55 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.“>legia.cycling@interia.pl

The Race will be run in a flat 159,6 km route – 6 rounds x 26,6 km

 2. Klasa wyścigu / Race class

Wyścig posiada klasę ME.1.2., w związku z czym, zgodnie z art. 2.11.014 zawodnicy zdobywają do klasyfikacji sportowej UCI następujące punkty:

40,30,16,12,10,8,6,3 dla najlepszych 8 zawodników w klasyfikacji wyścigu.

The race is registered in class ME 1.2, in accordance with article 2.11.014 following amount of points shall be awarded for UCI Ranking:

40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3 points to the first 8 cyclists in general classification of the race.

3. Uczestnictwo / Participation

W wyścigu mogą wziąć udział polskie Profesjonalne Grupy Kontynentalne, polskie i zagraniczne Grupy Kontynentalne, jak również inne zgłoszone drużyny (narodowe, regionalne, klubowe) zgodnie
z art. 2.1.005 przepisów UCI. Każda drużyna może składać się z 5-8 zawodników oraz zgodnie z art. 2.2.003 przepisów UCI.

The race is open for Polish UCI Professional Continental Teams, Polish and Foreign Continental Teams, Regional and Club Teams in accordance with article 2.1.005 UCI Regulations. Every team must consist of 5 – 8 cyclists, in accordance with article 2.2.003 UCI regulations.

 4. Biuro wyścigu / Race headquarters

Biuro Wyścigu będzie czynne w dniu 2 maj 2015 w godz. 8.30 – 10.00 w Domu Kultury w Raciążu przy ul. Parkowej 14.

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godz. 8.30 – 9.30.

Odprawa techniczna zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności Komisji Sędziowskiej w dniu 2 maj 2015 o godz. 10.00 w Domu Kultury w Raciążu przy ul. Parkowej 14.

The race headquarters is open on 2nd May 2015 from 8.30 – 10.00 in Dom Kultury, Raciąż, 14 Parkowa Street. Verification of applications, issuing accreditations of the teams and start numbers will take place at the race office from 8.30 – 9.30

Team managers meeting will take place in the same day at 10.00.

5. Radio wyścigu / Radio Tour

Radio Wyścigu będzie pracowało na kanale na częstotliwości 82,1250 MHz.

Radio-Tour will be broadcasted on channel (82,1250 MHz).

6. Neutralna pomoc techniczna / Neutral vehicles

Organizator zapewnia 3 odpowiednio wyposażone pojazdy neutralne pomocy technicznej poruszające się zgodnie z decyzją Komisarza.

The Organizer provides three adequately equipped neutral technical vehicles.

 7. Limit czasu/ Time limits

Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8 %.

W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem.

The time limit is 8 %. The time limit may be changed by the Commissaires Panel after the consultation with the organiser.

 8. Nagrody / Prize list

Lista nagród zgodna z przepisami UCI dla wyścigu klasy 1.2. Pula nagród: 20 000 PLN.

Szczegóły zostaną podane na konferencji technicznej.

Na podstawie obowiązujących przepisów finansowych, od nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek od osób fizycznych.

Warunkiem wypłacenia nagród jest ukończenie wyścigu.

The prize list in accordance with UCI Regulations for lass 1.2 race. A grand total: 20 000 PLN

Details will be given at the team managers meeting.

Money prizes are taxed in accordance with the current tax regulations.

9. Kontrola antydopingowa / Anti-doping test

Przepisy antydopingowe UCI stosuje się w całości podczas wyścigu. Ponadto, zgodnie z prawem polskim Polskie przepisy antydopingowe są stosowane dodatkowo do przepisów antydopingowych UCI.

Adresy lokali antydopingowych będą podane w oddzielnym komunikacie podczas odprawy technicznej.

The UCI anti-doping regulations are entirely applicable to the event. Moreover in conformity with the Polish law, the Polish anti-doping legislation is applicable in addition to the UCI anti-doping regulations.

Place of anti-doping tests will be included in another communication during the technical briefing.

 10. Ceremonia dekoracji / Ceremony

Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji po wyścigu obowiązek zgłoszenia się ma trzech najlepszych zawodników na mecie. Wszystkie ekipy mają obowiązek uczestniczyć w uroczystej prezentacji przed wyścigiem.

The best 3 cyclists of the individual classification of the race must participate in the official ceremony. All teams must be present at official team presentation before the race.

11. KaryPenalties

Kary zgodnie z przepisami UCI.

The penalties in accordance with UCI regulations.

12. Zasady zabezpieczenia wyścigu / Race security rules

Wszyscy uczestnicy jadący poza kolumną wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Wyścig rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym – ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 10 minut.

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie, gdyż organizator ich nie ubezpiecza.

All riders behind the main group are obliged to obey the traffic regulations.

The race will be proceeded in conditions of limited traffic. Transverse traffic will be stopped for the ride-through of the leading group and the main bunch.

 All participants should have their own insurance for both themselves and their cars.

The organiser does not cover their insurance.

13. SzpitalHospital

Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, tel. 023 661 34 00

The nearest hospital: Płońsk, 7 Sienkiewicza Street, phone 0048 23 661 34 00.

14. Informacje dodatkowe / Additional information

Program minutowy zawodów, plan trasy i profil wysokościowy oraz skład komisji sędziowskiej, a także szczegółowa lista nagród zostanie podana w Informatorze Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego XVI Memoriału Romana Siemińskiego

W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator wyścigu.

 The Minute Schedule of the race, the map and profile of the route as well as the jury will be listed in the brochure of The 16th Memorial of Roman Siemiński.

Organizer decides for matters not covered by this regulation.

 Program:

  • 8.30 – 9.30     akredytacja zawodników
  • 10.00                odprawa techniczna
  • 11.30                 prezentacja ekip
  • 12.00                start wyścigu
  • 15.30 – 15.40  ceremonia nagradzania zwycięzców w osobnym załączniku.

 

Race schedule:

  • 8.30 –  9.30     riders accreditation
  • 10.00                technical meeting
  • 11.30                 teams presentation
  • 12.00                start of the race
  • 15.30 – 15.40  the official ceremony