Regulamin

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO  WYŚCIGU  KOLARSKIEGO

XV MEMORIAŁ im. ROMANA SIEMIŃSKIEGO

2 MAJ 2014

 

REGULATION OF THE 15-th MEMORIAL OF

ROMAN SIEMIŃSKI

02 May 2014

1. Organizator / Organisation  

Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Romana Siemińskiego jest organizowany przez:

Klub Kolarski „Legia 1928” zgodnie z przepisami PZKOL.

Dyrektorem Wyścigu jest Marcin Wasiołek   tel. 501 550 347

Adres organizatora: Klub Kolarski „Legia1928” 01-494 Warszawa ul. Waldorffa 29 tel. 22 499 55 46

e-mail: legia.cycling@interia.pl

Wyścig odbędzie się na dystansie 133 km. – 5 rund x 26.6 km. „na kreskę”

w dniu 2 maj 2014 w Raciążu.

The 15-th Memorial of Roman Siemiński is organised in:

Cycling Club „Legia 1928”

The Race Director: Marcin Wasiołek, phone: +48 501 550 347

The Organiser`s address: 01-494 Warszawa, J.Waldorffa Street 29

phone.+48 22 499 55 46 fax +48 499 54 07

e-mail  legia.cycling@interia.pl

The Race will be run in a flat route 133 km long – 5 rounds x 26,6 km son 02-st May 2014 in Raciąż.

2. Klasa wyścigu / Race class

Wyścig  jest umieszczony w kalendarzu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

The race is in the Calendar of Masovian Cyclist Union.

3. Uczestnictwo / Participation

W wyścigu mogą brać udział zawodnicy kategorii elita i U-23, oraz masters (amatorzy) posiadający aktualne licencje na 2014 rok.

Każda drużyna może się składać z 3 do 6 zawodników.

W wyścigu mogą wystartować zawodnicy indywidualnie.

In the race the cyclers: Elite and U-23 and masters (amatours) who have got a valid licence 2014,  can take part. Each team consits of 3-6 cyclers.

Individual cyclists can enter the race as well.

4. Biuro wyścigu / Race headquarters

Biuro Wyścigu będzie czynne w dniu 2 maj 2014 od godz. 9.00 w Domu Kultury w Raciążu przy ul. Parkowej 14.

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godz od 9.00 do 10.45.

Odprawa techniczna zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności Komisji Sędziowskiej w dniu 2 maj 2014 o godz. 11.00.

The race headquarters is open on 2nd May 2014 from 9.oo in the Culture House in Raciąż at Parkowa 14 Street.

The meeting of Sports Managers will take place in the same day at 11 o’clock.

5. Radio wyścigu / Radio Tour

Radio Wyścigu będzie pracowało na kanale 1 na częstotliwości 82,1250 MHz.

The Race – Tour will be broadcasted on chanel 1.(82,1250 MHz).

6. Neutralna pomoc techniczna / Neutral vehicles

Organizator zapewnia 1 odpowiednio wyposażony pojazd neutralny pomocy technicznej.

The Organiser provides 1 adequately equipped neutral technical vehicle.

7. Limit czasu/ Time limits

Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8 %.

W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem.

The time limit is 8 %. The time limit may be changed by the Commissaires Panel after the consultation with the organiser.

8. Klasyfikacja / Rankings

W wyścigu będą prowadzone dwie klasyfikacje zgodnie z przepisami UCI I PZKOL:

 • –klasyfikacja indywidualna – wg. kolejności zajętych miejsc na mecie,
 • –klasyfikacja drużynowa – zgodnie z art.2.6.016 przepisów UCI, klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie trzech najlepszych czasów zawodników drużyny.

Każda drużyna, w której wyścig ukończy mniej niż 3 zawodników, nie będzie klasyfikowana.

Two rankings are run in the race due to UCI

 • –individual ranking
 • –team ranking

Any team reduced to fewer than three riders shall be eliminated from the general team classification.

9. Nagrody / Prize

Oddzielny załącznik nr. 1.

Warunkiem wypłacenia nagród jest ukończenie wyścigu.

Zwycięska drużyna otrzyma puchar i dyplom.

Na podstawie obowiązujących przepisów finansowych, od nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek od osób fizycznych.

The amount of money prizes will be announced before the race.

The winner team will receive The Cup and The Diploma.

The money prizes are taxed in accordance with the current tax.

10. Kontrola antydopingowa  / Anti-doping test

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKOL.

W przypadku kontroli antydopingowej organizator poinformuje ekipy na odprawie technicznej o miejscu kontroli.

If the anti-doping control takes place, the organiser will inform the teams during the technical briefing.

11. Ceremonia dekoracji / Ceremony

Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji po wyścigu mają obowiązek zgłosić się: trzech najlepszych zawodników na mecie i zwycięska drużyna.

The best 3 cyclists in the individual classification of the race and the winning team are obliged to participate in the official ceremony.

12. Kary / Penalties

Kary zgodnie z regulaminem UCI.

The penalties in accordance with UCI regulations.

13. Zasady zabezpieczenia wyścigu / Race Security rules

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego

Wyścig rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym – ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki , peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 10 minut

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie, gdyż organizator ich nie ubezpiecza

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali oni udział.

All participiants are obliged to obey the traffic regulations.

The race will be proceeded in conditions of limited traffic. Transverse traffic will be stopped for the ride-through of the leading group.

All participants should have their own insurance for both themselves and their cars.

The organiser does not cover their insurance.

The organiser is not responsible for any accidents caused by race poarticipants or those in which they may be involed.

14. Program / Programme

Program:

 • 9.00 – 10.45  –  akredytacja zawodników
 • 11.00             –  odprawa techniczna
 • 12.00             –  start
 • 12.05             –  start wyścigu amatorów
 • 15.00             –  ceremonia nagradzania zwycięzców

Mapa trasy, program minutowy wyścigu oraz profil ostatnich 3 km zostanie udostępniony

w osobnym załączniku.

The programme :

 • 9.00-10.45   –  enrolling
 • 11.00            – technical meetning
 • 12.00            – start of the race
 • 12.05            – the start of amatour race
 • 15.00            – the official ceremony

The map, the minute programme of the race and the profile of the last 3 km will be

published in the additional folder.

15. Komisja sędziowska / A jury

Komisję sędziowską wyznaczy MWZKOL.

A jury is appointed by MWZKOL.

16. Opłaty startowe / Entry fees

Opłaty startowe zgodne z przepisami PZKOL.

Entry fees are in accordance with the PZKOL rules.

17. Szpital / Hospital

Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, tel. 023 661 34 00

The hospital is in Płońsk Sienkiewicza Street 7, phone 023 661 34 00.