Legia MTB Zimowy      Legia MTB Maraton      Kolarskie czwartki      Klub Kolarski Legia